6 mýtů o
dřevostavbách

Prefab Homes

1 - Dřevostavba má nízkou životnost
Dřevo je považováno za jeden z nejstarších stavebních materiálů, narůstající četnost výstavby při použití dřeva v různých formách jen potvrzuje jeho kvalitu. V dnešní době se jedná o jeden z nejrozšířenějších materiálů ve stavitelství. Vše je dáno velmi přesným technologickým postupem jak výroby, tak i samotné montáže domu. Životnost dřevostaveb je v rozmezí 120 - 150 let bez nutnosti zásahu do nosných částí konstrukce. Častěji se však skloňuje termín dispoziční životnost, tj. nutnost přizpůsobit prostor, dispozici, potřebám v nadcházejícím období a to dřevostavby umožňují.

2 - Dřevostavba plesniví a špatně izoluje vlhkost
Díky prefabrikaci jednotlivých stavebních dílů ve výrobním závodě se dosahuje materiálové stálosti a předem daných vlastností. Dřevo si umí velmi dobře poradit s vlhkostí, nesmí však být dlouhodobě vystavené takovému namáhání. Montované stavby jsou na tento jev připravené, jednak se umísťují nad terén, kde dochází přirozenému odvětrávání konstrukce. Dále pak skladba konstrukce také není náhodný jev, ale předem řešená technologie jak výroby, tak i výstavby domů. Díky moderním technologiím lze přesně spočítat a navrhnout skladbu jednotlivých konstrukcí, jako jsou obvodové stěny, vnitřní příčky, stropy a střešní konstrukce.

3 - Ve dřevostavbách je všechno slyšet
Dřevo je velmi vhodný materiál při řešení zvukové neprůzvučnosti, v hojnosti je využíváno např. v hudebních nahrávacích studiích pro svou jedinečnou schopnost rezonance. V kombinaci s ostatními materiály v celé konstrukční skladbě pak vytváří vynikající zvukový a tepelný izolátor. Stěna pak dokáže odrazit malé množství zvukových vln zpět do prostoru, většinu zvuku však velmi dobře pohltí a přitom nedochází k rozkmitání konstrukce a přenosu zvukových vln do dalších místností. Ochrana proti venkovnímu hluku je řešena díky použití izolačních trojskel, dosahujeme významného útlumu z venkovních ruchů a zvuků.

4 - Dřevostavbu mi sežere brouk
Pro stavbu jsou vybrané jen ty nejkvalitnější stavební materiály, kdy se každý prvek technologicky prověřuje. Dřevokazní škůdci tak nemají možnost se do konstrukce jakkoliv dostat. Nosný systém domu je opláštěný dalšími stavebními materiály, které odpuzují škůdce a zároveň jsou zdravotně nezávadné, např. sádrokartonové desky. Během užívání stavby a celé její životnosti je tak stavba chráněna.

5 - Dřevostavba rychle hoří
Nejdůležitější konstrukční prvky domu a to nosné části jsou chráněny materiálem, který zabraňuje vzniku hoření. Pro samotné prohoření konstrukce je zapotřebí dostatečné množství kyslíku, díky hoření dřeva vzniká vrstva, která zabraňuje dalšímu prohořívání dřevěných prvků, jako jsou trámy, sloupy, překlady, atd. Obalovou část domu tvoří materiály, které splňují normu ochrany budov proti požáru.

6 - Dřevostavby nikdo nechce
V současné době je obrovský rozmach ve stavitelství, na řadu přichází nové materiály a s tím spojené stavební možnosti. Čím dál více je touha budoucích majitelů bydlet ve stavbách, které jsou ekonomicky nenákladné, jak při pořízení bydlení, tak zejména při nákladech spojených s provozem např. rodinného domu. Změnily se také naše potřeby, díky tomu je stále větší poptávka po stavbách na klíč, důležitou roli hraje také čas, představit si možnost nového bydlení v horizontu šesti až dvanácti měsíců, v požadované kvalitě a za předem danou cenu. Přesně takovéto požadavky dokáže pokryt systém montovaných dřevostaveb. V současné době zaujímá podíl dřevostaveb takřka 20 % z celkového stavitelství, v posledních sedmi letech přitom vzrostla poptávka dvojnásobně. Zájem o bydlení v dřevostavbách stále roste a zkušenosti současných klientů, kteří již bydlí, jen potvrzují kvalitu a přednost těchto staveb.

Všechny novinky
MÁTE ZÁJEM
o další informace?

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Vzkaz / dotaz

Potvrzením "odeslat" souhlasím se:
zpracováním osobních údajů

+420 737 343 582 obchod@bohemiadrevostavby.cz

VYBERTE SI Z NAŠÍ

nabídky typových domů


Zobrazit nabídku domů

nebo vám zpracujeme ZDARMA dům dle vašich představ